Tre tầm vông

Giá bán: Liên hệ

Tầm vông các loại: 3m, 4m, 5m, 6m