Tre tầm vông

Giá bán: 20,000

Bán tre tầm vông giá rẻ TPHCM
Tre tầm vông

Giá bán: 20,000

Tầm vông các loại: 3m, 4m, 5m, 6m