Cót ép xây dựng 180-200cm

Giá bán: 98,000

Cót ép xây dựng
Cót ép xây dựng 180-200cm

Giá bán: 98,000

  • Kích thước: 75x200cm và 70x180cm.
  • Loại: cót ép tre 2 lớp