Phên tre – Phên nứa

Giá bán: 19,000

Phên tre xây dựng
Phên tre – Phên nứa

Giá bán: 19,000

  • Kích thước: 30x150cm, 45x180cm, 50x200cm, khác