Phên tre – Phên nứa

Giá bán: Liên hệ

  • Kích thước: 30x150cm, 45x180cm, 50x200cm, khác