Mê bồ cật tre 50cmx400cm, 120cmx360cm (100% cật tre)

Mê bồ cật tre

Giá bán: 100,000

me bo cat tre (1)
Mê bồ cật tre

Giá bán: 100,000

  • Kích thước: 50x400cm, 100x260cm, 120x360cm.
  • Loại: 100% từ cật tre.