Mê bồ cật tre

Giá bán: 100,000

Mê bồ tre cật
Mê bồ cật tre

Giá bán: 100,000

  • Kích thước: 50x400cm, 100x260cm, 120x360cm.
  • Loại: 100% từ cật tre.