Mê bồ ruột

Giá bán: 75,000

Mê bồ tre ruột
Mê bồ ruột

Giá bán: 75,000

  • Kích thước: 100x260cm, 100x430cm.
  • Loại: làm từ ruột tre.