Mê bồ ruột

Mê bồ ruột

Giá bán: 75,000

me bo ruot (1)
Mê bồ ruột

Giá bán: 75,000

  • Kích thước: 100x260cm, 100x430cm.
  • Loại: làm từ ruột tre.