Cót mộc (cót thô)

Giá bán: 60,000

Cót tre thô (cót mộc)
Cót mộc (cót thô)

Giá bán: 60,000

  • Kích thước: 65x180cm, 85x180cm, 90x280cm.
  • Loại: cót ruột tre thô 1 lớp.