Lưới mây mắt cáo

Giá bán: Liên hệ

  • Kích thước: 40 – 45 – 50 – 60 – 70 – 90cm.
  • Mắt cáo rộng khoảng 5-6mm, sợi mây 2 – 2.5mm.