Mê bồ cật tre đan xéo 50cmx400cm, 100cmx400cm (100% cật tre)

Mê bồ cật đan xéo

Giá bán: 300,000

me do cat dan xeo (1)
Mê bồ cật đan xéo

Giá bán: 300,000

  • Kích thước: 50x400cm, 100x400cm.
  • Loại: 100% cật tre đan xéo.