Thi công cổng tre trúc trang trí Tết 2022 tại Nhà văn hóa thanh niên TPHCM trên đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TPHCM