Lá dừa lợp nhà (lá chằm) 1.5m x 0.5m

Giá bán: Liên hệ