Cót ép mỹ nghệ CT02

Giá bán: 140,000

  • Kích thước: 60x60cm và 90x180cm.
  • Loại: ép 1 lớp.