Cót ép mỹ nghệ CT05

Giá bán: 220,000

  • Kích thước: 60x60cm, 90x90cm, 90x180cm.
  • Loại: ép 1 lớp và 2 lớp.