Cót ép mỹ nghệ CT04

Giá bán: 190,000

  • Kích thước: 45x75cm và 90cmx180cm.
  • Loại: ép 1 lớp và 2 lớp.