Cót ép mỹ nghệ CT08

Giá bán: 95,000

  • Kích thước: 60x60cm và 122cmx244cm.
  • Loại: ép 1 lớp và 2 lớp.